Skills+

Практически курс за интегрирано развиване на социални, професионални и езикови умения и компетентности в контекста на работната среда